Bài 1. Hai góc đối đỉnh

Bình chọn:
4.1 trên 1108 phiếu
Lý thuyết về hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Hai góc O_2 và O_4 (h.1) có là hai góc đối đỉnh không. Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 1...

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy.

Xem lời giải

Bài 5 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ góc ABC có số đo bằng:

Xem lời giải

Bài 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47^o. Tính số đo các góc còn lại.

Xem lời giải

Bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.

Xem lời giải

Bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Xem lời giải

Bài 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải