Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bình chọn:
4.4 trên 216 phiếu
Bài 1 trang 86 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Xem lời giải

Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB,AC đến đường thẳng d.

Xem lời giải

Câu 3 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 4 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Xem lời giải

Câu 5 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Xem lời giải

Câu 6 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 87 SGK Toán 7 tập 2. a)Hãy nêu tích chất của trọng tâm của một tam giác ; các cách xác định trọng tâm.

Xem lời giải

Câu 7 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 87 SGK Toán 7 tập 2. Những tam giác nào có ít nhất một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác, đường trung trực, đường cao ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 87 SGK Toán 7 tập 2. Những tam giác nào có trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh ?

Xem lời giải

Bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB.

Xem lời giải

Bài 64 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Gọi MH là đường cao của tam giác MNP. Chứng minh rằng: Nếu MN < MP thì HN < HP

Xem lời giải

Bài 65 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 4cm?

Xem lời giải

Bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 66 trang 87 SGK Toán 7 tập 2. Đố: Bốn điểm dân cư được xây dựng như hình 58. Hãy tìm vị trí đặt một nhà máy sao cho tổng các khoảng cách từ nhà máy đến bốn điểm dân cư này là nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 67 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 67 trang 87 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác MNP với đường trung tuyến MR và trọng tâm Q.

Xem lời giải

Bài 68 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 68 trang 88 SGK Toán 7 tập 2. Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy.

Xem lời giải

Bài 69 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 69 trang 88 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đường thẳng phân biệt không song song a và b, điểm M nằm bên trong hai đường thẳng này.

Xem lời giải

Bài 70 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 70 trang 88 SGK Toán 7 tập 2. Cho A, B là hai điểm phân biệt và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm