Bài 7. Định lí

Bình chọn:
4.1 trên 565 phiếu
Lý thuyết Định lí

Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 99 SGK Toán 7 Tập 1

Ba tính chất ở bài 6 là ba định lí. Em hãy phát biểu lại ba định lí đó

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 100 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 100 SGK Toán 7 Tập 1. a) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí : "Hai đường thẳng phân biệt cùng song song

Xem lời giải

Bài 49 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 49 trang 101 SGK Toán 7 tập 1. Hãy chỉ ra giải thiết và kết luận của các định lí sau:

Xem lời giải

Bài 50 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 51 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Xem lời giải

Bài 52 trang 101 SGK Toán 7 tập 1

Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống(...) để chứng minh định lí: " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".

Xem lời giải

Bài 53 trang 102 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho định lí: " Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải