Ôn tập chương III: Thống kê

Bình chọn:
3.9 trên 297 phiếu
Bài 20 trang 23 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 20 trang 23 SGK Toán 7 tập 2. Điều tra năng suất lúc xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào. Người ta điều tra lập được bảng 28: a)Lập bảng “tần số”...

Xem lời giải

Bài 21 trang 24 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 21 trang 23 SGK Toán 7 tập 2. Sưu tầm trên sách, báo một biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét.

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Thống kê

Lý thuyết Ôn tập chương 3. Thống kê

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải