Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác

Bình chọn:
3.9 trên 1064 phiếu
Lý thuyết. Tổng ba góc của một tam giác

1. Tổng ba góc của một tam giác Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 2. Áp dụng vào tam giác vuông.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1

Thực hành...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy điền vào các chỗ trống (...) rồi so sánh...

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 52. Hãy so sánh:

Xem lời giải

Bài 4 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 5

Xem lời giải

Bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông trên hình 54.

Xem lời giải

Bài 6 trang 109 SGK Toán 7 tập 1

Tìm các số đo x ở các hình sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 109 SGK Toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC)...

Xem lời giải

Bài 8 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC có..

Xem lời giải

Bài 9 trang 109 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 109 SGK Toán 7 tập 1. Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7 (tập 1)

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải