Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Bình chọn:
4.2 trên 532 phiếu
Lý thuyết quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

A. Kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.Em có vẽ được không ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 17, hãy viết giả thiết, kết luận của định lý.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Tập 2. Em hãy giải thích vì sao

Xem lời giải

Bài 15 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 15 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Dựa vào bất đẳng thức tam giác,

Xem lời giải

Bài 16 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho tam giác ABC với hai cạnh

Xem lời giải

Bài 17 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 18 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

Xem lời giải

Bài 19 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 19 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Tìm chu vi của một tam giác cân ..

Xem lời giải

Bài 20 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 20 trang 64 SGK Toán 7 tập 2. Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức

Xem lời giải

Bài 21 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Một tram biến áp và một khu dân cư được xây dựng

Xem lời giải

Bài 22 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 22 trang 64 SGK Toán 7 tập 2. Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải