CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
3.9 trên 985 phiếu
Lý thuyết đại lượng tỉ lệ nghịch

1, Công thức

Xem chi tiết

Lý thuyết về hàm số

1. Khái niệm.Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

Xem chi tiết

Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận

1. Công thức

Xem chi tiết

Lý thuyết về mặt phẳng toạ độ

1. Mặt phẳng toạ độ

Xem chi tiết

Lý thuyết về đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)

1. Đồ thị hàm số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 51 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy viết công thức tính

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Hình 9 là một biểu đồ ...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng minh rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1. Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác