Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bình chọn:
4.2 trên 853 phiếu
Lý thuyết về hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau. Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1. Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Tập suy luận

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ phác hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau và viết kí hiệu.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Cho một điểm O và một đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a.

Xem lời giải

Bài 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 13 trang 86 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 13 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Xem lời giải

Bài 14 trang 86 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Xem lời giải

Bài 15 trang 86 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 15 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a).

Xem lời giải

Bài 16 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 16 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Xem lời giải

Bài 17 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 17 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Xem lời giải

Bài 18 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Xem lời giải

Bài 19 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Xem lời giải

Bài 20 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải