Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Bình chọn:
4 trên 234 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2 phần Đại số trang 76 SGK toán 7 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thịtrang 76 sách giáo khoa toán 7 tập 1. a) Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau ? Cho ví dụ...

Xem chi tiết

Bài 48 trang 76 SGK Toán 7 tập 1

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Xem lời giải

Bài 49 trang 76 sgk toán 7 tập 1

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 50 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Cả chiều dài và chiều rộng đầy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Xem lời giải

Bài 51 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 32...

Xem lời giải

Bài 52 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3;5); B(3;-1); C(-5;-1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem lời giải

Bài 53 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy

Xem lời giải

Bài 54 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 55 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

Xem lời giải

Bài 56 trang 78 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 78 SGK Toán 7 tập 1. Đố : Xem hình 33, đố em biết được : a)Trẻ em tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là bình thường

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Hàm số và đồ thị

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Hàm số và đồ thị

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải