Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bình chọn:
4 trên 635 phiếu
Lý thuyết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

A . Kiến thức cơ bản 1.Khái niệm về đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu của đường xiên

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Cho điểm A không thuộc đường thẳng d (h.8).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2. Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng d ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy dùng định lí Py-ta-go để so

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2. Cho hình 10. Hãy sử dụng định lí Py-ta-go để suy ra rằng...

Xem lời giải

Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 59 SGK Toán 7 tập 2

Để tập bơi nâng dần khoảng cách,

Xem lời giải

Bài 10 trang 59 sgk toán lớp 7- tập 2

Chứng minh rằng trong một tam giác cân,

Xem lời giải

Bài 11 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho hình :Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 12 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho hình a....

Xem lời giải

Bài 13 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 13 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Hãy chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Vẽ tam giác PQR

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải