Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 7

Bình chọn:
4.1 trên 150 phiếu
Bài 1 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59)

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Xem hình 60. a)Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc NQP.

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Hình 61 cho biết a//b,

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 sgk toán 7 tập 2.

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 sgk toán 7 tập 2.

Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

Xem lời giải

Bài 6 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. a) Hãy tính các góc DCE và DEC. b) Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.

Xem lời giải

Bài 8 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. a)∆ABE= ∆HBE. b)BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.

Xem lời giải

Bài 9 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.

Xem lời giải

Bài 10 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.

Xem lời giải

Bài 11 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho:

Xem lời giải