Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bình chọn:
4.2 trên 1203 phiếu
Lý thuyết Cộng, trừ số hữu tỉ

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1

Tính

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tính:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tính

Xem lời giải

Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tìm x, biết

Xem lời giải

Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải