Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

Bình chọn:
4.1 trên 474 phiếu
Lý thuyết khái niệm về biểu thức đại số.

Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2. Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Viết biểu thức đại số biểu thị:

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Dùng bút chì nối các ý

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2. Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải