Bài 6. Tam giác cân

Bình chọn:
4.2 trên 747 phiếu
Lý thuyết. Tam giác cân

1. Định nghĩa Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. 2 Tính chất.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm các tam giác cân trên hình 112. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ tam giác đều ABC (h115)...

Xem lời giải

Bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm

Xem lời giải

Bài 47 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

Trong cách hình 116,117,118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 48 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 49 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 40

Xem lời giải

Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng:

Xem lời giải

Bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD=AE.

Xem lời giải

Bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Cho góc xOy có số đo, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox(B thuộc Ox), kẻ AC vuông góc với Oy(C thuộc Oy).

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải