Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bình chọn:
4 trên 638 phiếu
Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Định lý 1

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Vẽ tam giác ABC với AC > AB. Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2. Gấp hình và quan sát: - Cắt một tam giác ABC bằng giấy với AC > AB (h.1)...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2. Vẽ tam giác ABC với

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 sgk toán lớp 7- tập 2

So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2

So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường ..

Xem lời giải

Bài 6 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 6 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Xem hình bên, có hai đoạn bằng nhau BC và DC.

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với AC > AB.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7 (tập 2)

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải