Bài 3. Biểu đồ

Bình chọn:
4.3 trên 469 phiếu
Lý thuyết về biểu đồ.

Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng "tần số", người ta còn dùng biểu đồ cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu về "tần số".

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:

Xem lời giải

Bài 10 trang 14 sgk toán 7 - tập 2

Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C

Xem lời giải

Bài 11 trang 14 sgk toán 7 - tập 2

Từ bảng tần số lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Xem lời giải

Bài 12 trang 14 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 12 trang 14 SGK Toán 7 tập 2. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 15 sgk toán 7 - tập 2

Hãy quan sát biểu đồ ở hình 3 và trả lời các câu hỏi:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải