Bài 3. Biểu đồ

Bình chọn:
4.2 trên 419 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:

Xem lời giải

Bài 10 trang 14 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 10 trang 14 SGK Toán 7 tập 2. Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C

Xem lời giải

Bài 11 trang 14 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 11 trang 14 SGK Toán 7 tập 2. Từ bảng tần số lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Xem lời giải

Bài 12 trang 14 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 12 trang 14 SGK Toán 7 tập 2. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 15 sgk toán 7 - tập 2

Hãy quan sát biểu đồ ở hình 3 và trả lời các câu hỏi:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải