Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bình chọn:
4.1 trên 729 phiếu
Lý thuyết Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 SGK Toán 7 Tập 1. Trong các phân số sau đây phân số

Xem lời giải

Bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

Xem lời giải

Bài 66 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó

Xem lời giải

Bài 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Xem lời giải

Bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

a)Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem lời giải

Bài 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

Xem lời giải

Bài 70 trang 35 SGK Toán 7 tập 1

Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

Xem lời giải

Bài 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1. Viết các phân số 1/99; 1/999 dưới dạng số thập phân?

Xem lời giải

Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 72 trang 35 SGK Toán 7 tập 1. Các số sau đây có bằng nhau không?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải