CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
3.9 trên 966 phiếu
Bài 53 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy

Xem lời giải

Bài 54 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 55 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

Xem lời giải

Bài 56 trang 78 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 78 SGK Toán 7 tập 1. Đố : Xem hình 33, đố em biết được : a)Trẻ em tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là bình thường

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác