CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
3.9 trên 966 phiếu
Bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua đồ thị, em hãy cho biết: a)Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Xem lời giải

Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Xem lời giải

Bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m).

Xem lời giải

Bài 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

Xem lời giải

Bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Bài 48 trang 76 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 76 SGK Toán 7 tập 1. Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Xem lời giải

Bài 49 trang 76 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 76 SGK Toán 7 tập 1. Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 50 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 50 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Cả chiều dài và chiều rộng đầy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Xem lời giải

Bài 51 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 32...

Xem lời giải

Bài 52 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3;5); B(3;-1); C(-5;-1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác