CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bình chọn:
3.9 trên 1396 phiếu
Bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 Bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Dựa vào hình vẽ tính góc, so sánh 2 dóc A và B, Tính góc B2.

Xem chi tiết
Bài 35 trang 94 sgk toán 7 - tập 1 Bài 35 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 Bài 36 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

Xem chi tiết
Bài 37 trang 95 SGK Toán 7 tập 1 Bài 37 trang 95 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Xem chi tiết
Bài 38 trang 95 sgk toán 7 - tập 1 Bài 38 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 38 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 39 trang 95 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 39 trang 95 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Hình 26 cho biết d1// d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150 Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 96 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 96 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 96 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 27, (cho biết a⏊c và b⏊c)

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d)

Xem chi tiết
Bài 40 trang 97 SGK Toán 7 tập 1 Bài 40 trang 97 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 97 SGK Toán 7 tập 1. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống (...)

Xem chi tiết
Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Xem chi tiết
Bài 42 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 42 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. a) vẽ c vuông góc với a...

Xem chi tiết
Bài 43 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 43 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. a) vẽ c vuông góc với a

Xem chi tiết
Bài 44 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 44 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. a) Vẽ a//b. b)Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao? c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Xem chi tiết
Bài 45 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 45 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. a) Vẽ d' // d và d'' song song với d(d'' và d' là phân biệt).b) Suy ra d' // d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

Xem chi tiết
Bài 46 trang 98 SGK Toán 7 tập 1 Bài 46 trang 98 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. Xem hình 31: a)Vì sao a// b? b)Tính số đo góc C.

Xem chi tiết
Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. Ở hình 32, biết a//b...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 99 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 99 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 99 SGK Toán 7 Tập 1. Ba tính chất ở bài 6 là ba định lí. Em hãy phát biểu lại ba định lí đó

Xem chi tiết
Bài 48 trang 99 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 48 trang 99 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Hãy lấy một tờ giấy, gấp ba lần theo hình 33. Trải tờ giấy.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài