CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.8 trên 1058 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy dùng định lí Py-ta-go để so

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2. Cho hình 10. Hãy sử dụng định lí Py-ta-go để suy ra rằng...

Xem lời giải

Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 8 trang 59 SGK Toán 7 tập 2. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 59 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 59 SGK Toán 7 tập 2. Để tập bơi nâng dần khoảng cách,

Xem lời giải

Bài 10 trang 59 sgk toán lớp 7- tập 2

Chứng minh rằng trong một tam giác cân,

Xem lời giải

Bài 11 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 11 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình :Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 12 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 12 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình a....

Xem lời giải

Bài 13 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 13 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Hãy chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Vẽ tam giác PQR

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.Em có vẽ được không ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 17, hãy viết giả thiết, kết luận của định lý.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác