CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.8 trên 1050 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Tập 2. Em hãy giải thích vì sao

Xem chi tiết
Bài 15 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 15 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 15 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Dựa vào bất đẳng thức tam giác,

Xem chi tiết
Bài 16 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 16 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 16 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với hai cạnh

Xem chi tiết
Bài 17 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 17 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 17 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 18 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 18 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 18 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

Xem chi tiết
Bài 19 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 19 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 19 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Tìm chu vi của một tam giác cân ..

Xem chi tiết
Bài 20 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 20 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 20 trang 64 SGK Toán 7 tập 2. Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức

Xem chi tiết
Bài 21 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 21 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 21 trang 64 SGK Toán 7 tập 2. Một tram biến áp và một khu dân cư được xây dựng

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài