CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.8 trên 1058 phiếu
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 37, hãy cho biết giả thiết và kết luận của định lý.

Xem lời giải

Bài 36 trang 72 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 36 trang 72 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác DEF

Xem lời giải

Bài 37 trang 72 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 37 trang 72 SGK Toán 7 tập 2. Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau. Vẽ hình minh họa.

Xem lời giải

Bài 38 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 38 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình bên

Xem lời giải

Bài 39 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 39 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình bên.

Xem lời giải

Bài 40 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 40 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC cân tại A

Xem lời giải

Bài 41 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 41 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Hỏi trọng tâm của một tam giác

Xem lời giải

Bài 42 trang 73 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 42 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh định lí

Xem lời giải

Bài 43 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 43 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt ..

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác