CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.8 trên 1058 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 75 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 75 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết giả thiết, kết luận của định lí.

Xem lời giải

Bài 44 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 44 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

Xem lời giải

Bài 45 trang 76 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 45 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh đường thẳng PQ..

Xem lời giải

Bài 46 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 46 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC

Xem lời giải

Bài 47 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 47 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực

Xem lời giải

Bài 48 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 48 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 49 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 49 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Hai nhà máy được xây dựng bên bờ một con sông

Xem lời giải

Bài 50 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 50 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Một con đường quốc lộ cách không xa hai điểm dân cư

Xem lời giải

Bài 51 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 51 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 78 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 78 SGK Toán 7 Tập 2. Em hãy vẽ hình, viết giả thiết, kết luận và chứng minh định lý trên.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác