Câu 3.69 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Cho dãy số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho dãy số \(({u_n})\) với \({u_n} = \cos (3n + 1){\pi  \over 6}.\)

LG a

Chứng minh rằng \({u_n} = {u_{n + 4}}\) với mọi \(n \ge 1.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \( {u_{n + 4}} = \cos \left( {3\left( {n + 4} \right) + 1} \right){\pi  \over 6} \)

\(= \cos \left( {\left( {3n + 1} \right){\pi  \over 6} + 2\pi } \right)\)\( = \cos \left( {3n + 1} \right){\pi  \over 6} = {u_n}\)  \(\forall n \ge 1.\)

LG b

Hãy tính tổng 27 số hạng đầu tiên của dãy số đã cho.

Lời giải chi tiết:

 Kí hiệu S là tổng 27 số hạng đầu tiên của dãy số \(({u_n})\). Từ kết quả phần a) , ta được

\(S = 6\left( {{u_1} + {u_2} + {u_3} + {u_4}} \right)\)\( + {u_1} + {u_2} + {u_3}.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

Bằng cách tính trực tiếp, ta có: \({u_1} =  - {1 \over 2},{u_2} =  - {{\sqrt 3 } \over 2},{u_3} = {1 \over 2},\)\({u_4} = {{\sqrt 3 } \over 2}.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) , ta được : \(S =  - {{\sqrt 3 } \over 2}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài