Câu 3.68 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Cho dãy số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho dãy số \(({u_n})\) xác định bởi

\({u_1} = {1 \over 3}\) và \({u_{n + 1}} = 4{u_n} + 7\) với mọi \(n \ge 1.\)

LG a

Hãy tính \({u_2},{u_3},{u_4},{u_5}\) và \({u_6}.\)

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự giải

LG b

Chứng minh rằng \({u_n} = {{{2^{2n + 1}} - 7} \over 3}\) với mọi \(n \ge 1.\)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn. Chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí