Câu 3.67 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Đề bài

Cho cấp số nhân \(({u_n})\) có \({u_1} = 24\) và \({{{u_4}} \over {{u_{11}}}} = 16384.\) Số hạng \({u_{17}}\) là:

(A)  \({3 \over {67108864}}\)                                   (B)   \({3 \over {268435456}}\)

(C)    \({3 \over {536870912}}\)                               (D)   \({3 \over {2147483648}}.\)

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.