Câu 3.65 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Chọn phương án đúng

Đề bài

Cho dãy số \(({x_n})\) xác định bởi

\({x_1} = 12\) và \({x_n}={{{x_n} - 1} \over 3}\) với mọi n = 2 , 3 , 4 ,….

Tổng 15 số hạng đầu tiên của dãy số đã cho là :

(A)   \({{28697812}\over{1594323}}\)                     (B)   \({{28697813} \over {1594323}}\)

(C)  \({{7174453} \over {398581}}\)                        (D)  \({{28697813} \over {1594324}}.\)

Lời giải chi tiết

Chọn (A)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài