Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 126 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1, bài 2 tính Bài 3. Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính

a)       b)                c)      d) 

Giải

a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 2. Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

        

Giải

 ;                      

Khi đổi chỗ hai phân số trong một toognr thì tổng của chúng không thay đổi

Bài 3. Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được  số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được  số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Giải

Cả hai ô tô chuyển được số gạo bằng:

 (số gạo trong kho).