Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 111 trang 122 sgk Toán 4


Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm Bài 2: Với hai số tự nhiên 3 và 5 Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn bài 4 tính?

Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

 ...             ...          ...1

 

...               ...        1.... 

Giải

   <              <              < 1

 =                 <            1 < 

Bài 2: Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1;                 b) Phân số lớn hơn 1

Giải

a) Phân số bé hơn 1 là: 

b) Phân số lớn hơn 1 là:

Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)                 b) 

Giải

a) Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b) Rút gọn phân số: 

                      

Vì  <  < 

Nên sắp xếp như sau:

Bài 4. Tính

a)              b) 

Giải

 = 

 =  = 1