Lý thuyết vẽ hai đường thẳng vuông góc- Toán 4


1 Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E

1 Vẽ  đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:

- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB.

- Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

                                    

Điểm E ở trên đường thẳng AB                       Điểm E ở ngoài đường thẳng AB  

2. Đường cao của hình tam giác 

Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.

Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay