Bài 3, bài 4 Tiết 56 trang 67 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Bài 3. Tính và so sánh giá tri của biểu thức. Bài 4. Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu)

Bài 3. Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4  và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài 4. Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo  mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

                     = 36 x 10 + 36 x 1

                     = 360 + 36 = 396

a) 26 x 11                                         b) 213 x 11

   35 x 101                                        123 x 101

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Ta có:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay

(3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau.

Bài 4

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1) = 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

    35 x 101  = 35 x (100 + 1) = 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 3535

    b) 213 x 11 = 213 x (10 +1) = 213 x 100 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

       123 x 101 = 123 x (100 + 1) = 123 x 100 + 123 x 1 = 12300 + 123 = 12423Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan