Bài 3, bài 4 Tiết 32 trang 42 sgk Toán 4


Bài 3 a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ. Bài 4 Viết gía trị biểu thức vào ô trống.

Bài 3 a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ:

Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu:

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

 

 

 

a : b

4

 

 

 

 Bài 4 Viết gía  trị biểu thức vào ô trống:

a

300

3200

24 687

54 036

b

500

1800

63 805

31 894

a + b

 

 

 

 

 b + a

 

 

 

 

 Hướng dẫn giải:

Bài 3

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

112 

360 

 700

a : b

4

 7

10 

Bài 4

a

300

3200

24 687

54 036

b

500

1800

63 805

31 894

a + b

800

5000

88492

85930

 b + a

800

5000

88492

85930

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan