Bài 2, bài 3 Tiết 28 trang 37 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Bài 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền. Bài 3 Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được số mét vả

Bài 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm:

Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau:

a) Hiền đã đọc được bao nhiêu quyển sách?

b) Hòa đã đọc bao nhiêu quyển sách?

c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?

d) Ai đọc ít hơn Thực 3 quyển sách?

e) Ai đọc nhiều sách nhất?

g) Ai đọc ít sách nhất?

h) Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn giải:

a) Hiền đã đọc được 33 quyển sách.

b) Hòa đã đọc 40 quyển sách.

c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực 3 quyển sách.

d) TRung đọc ít hơn Thực 3 quyển sách

e) Hòa đọc nhiều sách nhất

g)  Trung đọc ít sách nhất

h) Trung bình mỗi bạn đọc được :

( 33 + 40+ 22 + 25) : 4 = 30 quyển sách

Bài 3 Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằng \({1 \over 2}\) số mét vải bán được trong ngày đầu, ngày thứ ba bán đươc gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

Số mét vải bán được trong ngày thứ hai là:

120 : 2 = 60 m

Số mét vải bán được trong ngày thứ ba là:

120 x 2 = 240 m

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được số mét vải là:

( 120 + 60 + 240) :3 = 140 m

                                Đáp số: 140 m vảiĐã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan