Tiếng Anh lớp 9

Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai

Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.4 trên 92 phiếu

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

6. WRITE

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

( Sử dụng những bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm chi tiết vào câu chuyện.)

- It / beautiful day.

- Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.

- Lan / outside / play / her dog / Skippy.

- All of a sudden / dog / behave strangely.

- She / keep / run around / in circles.

- Lan/ run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.

- Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

- Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.

- Suddenly / sky / become / very dark.

- Storm / come / with strong winds / heavy rain.

- Mrs. Quyen / family / scared.

- But / soon / storm / finish.

- Everyone / glad.

- What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

Hướng dẫn giải:

- It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect.

Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done.

Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

Mrs Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home.

Suddenly, the sky became very dark.

A few minutes later, the storm came with strong winds and heavy rain.

Mrs Quyen ‘s family got very scared.

But soon the storm finished.

Everyone was glad.

What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Tạm dịch: 

- Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời nắng chói chang và bầu trời trong xanh. Thời tiết tuyệt vời. 

- Lan ở bên ngoài chơi với chú chó Skippy.

- Đột nhiên, chú chó hành xử lạ. Nó cứ chạy loanh quang hình vong tròn.

- Thấy thế, Lan cùng chú chó chạy nhanh về nhà, và kể cho mẹ nghe về việc Skippy đã làm.

- Mẹ Lan - bà Quyên - nói với Lan rằng bà đã nghe tin tức trên tivi rằng bão nhiệt đới sắp đến.

- Bà Quyên đã tập hợp gia đình lại và bảo mọi người tìm nơi trú ẩn trong nhà. 

- Đột nhiên, trời tối sầm lại.

- Vài phút sau đó, bão đến cùng với mưa gió to đùng đùng.

- Gia đình bà Quyên rất hoảng sợ. 

- Nhưng cơn bão đã sớm kết thúc.

- Mọi người rất vui.

- Skippy thật là một chú chó thông minh! Nó đã cứu Lan khỏi cơn bão. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given. Example: a) The city which was struck bv a huge earthquake in 1995 in Japan is Kobe.

Xem chi tiết
Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9

Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan.

Xem chi tiết
Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9

An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table

Xem chi tiết
Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9

Check (x) what preparations you think should be made for a typhoon.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

Xem chi tiết
Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 9 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 5

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com