Tiếng Anh lớp 9

Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.1 trên 97 phiếu

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

3. SPEAK

Task 1:  Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.

(Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Example:

A. I think we should turn off the faucet.

    I suggest fixing the faucet.

Suggestion

Response

I suggest + V-ing...

I think we should ...

Shall we ...?

Why don’t we...?

How about + V-ing ...?

What about + V-ing ...?

Let’s ...

OK.

That's a good idea.

All right.

No. I don't want to.

I prefer to...

Let's...

Hướng dẫn giải:

B. I suggest turning off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

C. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

D. I think we should turn off the air conditioner.

E. Let's switch off the lights and the TV.

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

H. Why don't we use public buses?

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

A. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt vòi nước.

    Tôi đề nghị sửa vòi nước.

Lời đề nghị

Phản hồi

Tôi đề nghị ...

Tôi nghĩ chúng ta nên ...

Chúng ta sẽ ...?

Tại sao chúng ta không ...?

Còn về việc ...?

Còn về việc ...?

Chúng ta hãy ...

Đồng ý.

Ý kiến hay đó.

Được thôi.

Không. Tôi không muốn.

Tôi muốn ...

Chúng ta hãy...

B. Tôi đề nghị tắt bếp điện. / Tôi đề nghị sửa bếp điện. Nó có thể bị hỏng.

C. Tại sao chúng ta không tắt quạt máy./ Chúng ta sẽ nhờ một thợ điện để sửa quạt máy nhỉ?

D. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt điều hòa.

E. Hãy tắt đèn và tivi.

F. Tôi đề nghị sửa vòi nước trong nhà tắm.

G. Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy.

H. Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng?

Bài 2

Task 2:  Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expression and ideas in section 

(Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Example: 

A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy.

B: That's a good idea.

C: How about making a poster on energy-saving and hanging them around our school?

D: Great! Let's do that.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

A: Tôi nghĩ chúng ta nên tắm vòi sen thay vì bồn tắm để tiết kiệm năng lượng.

B: Ý kiến hay đó!

C: Còn về việc làm những bảng áp phích về tiết kiệm năng lượng và treo quanh trường học thì sao?

D: Tuyệt vời! Hãy làm thế đi! 

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements.

Xem chi tiết
Read - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

In Weste countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

Xem chi tiết
Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9

Put the following section in the correct place to complete a speech ( Đặt các phần sau đây đúng chỗ để hoàn chỉnh bài diễn văn)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the correct connectives.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com