Giải bài tập tiếng Anh 9, Tiếng Anh 9 - Để học tốt tiếng Anh 9 Unit 10: Life On Other Planets - Sự sống trên các hành ..

Write - Unit 10 trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 9


Read the outline of an exposition in columm A. Then put the paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

WRITE

Bài a)

a) Read the outline of an exposition in columm A. Then put the  paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A.

(Hãy đọc dàn bài được trình bày trong cột  A. Sau đó xếp mỗi đoạn văn trong cột B cho phù hợp với mỗi phần trong cột A). 

A

B

Introduction (presents the writer's viewpoint: I think..., I believe.......,........ )

(i) Therefore, UFOs are just the imagination of some writers and they do exist only in films for entertainment.

Body (gives reasons / examples for persuasion: Firstly, ...; Secondly, ... )

(ii) I don't believe there exist UFOs even though many newspapers talk a lot about them.

Conclusion (sums up the argument: therefore,...)

(iii) Firstly, flying saucers might be aircraft, balloons, clouds or tricks of light. Secondly, there are not enough photos showing clearly the shapes of the UFOs. Moreover, if there are UFOs, there will certainly be traces of their landing on the ground.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

A - Introdution  - B (ii)

A - Body - B (iii)

A - Conclusion - B (i) 

Tạm dịch: 

A

B

Giới thiệu ( trình bày quan điểm của người viết: Tôi nghĩ rằng... , Tôi tin rằng ...)

(i) Vì vậy, UFO chỉ là sự tưởng tượng của những nhà văn và chúng chỉ tồn tại trong những bộ phim để giải trí mà thôi.)

Thân bài ( đưa ra lý do/ ví dụ để thuyết phục: Đầu tiên...; Thứ hai ...; ... )

(ii) Tôi không tin rằng có UFO tồn tại mặc dù nhiều bài báo nói nhiều về chúng.

Kết bài (Tóm tắt lại bài luận: Vì vậy,... )

(iii) Trước hết, những tàu bay này có thể là máy bay, khinh khí cầu, những đám mây hay ánh sáng để đánh lừa. Thứ hai, không có những bức ảnh rõ ràng cho thấy hình dạng của UFO. Hơn thế nữa, nếu có UFO chắc chắn sẽ có dấu vết chúng hạ cánh trên mặt đất.

Bài b)

b) Read the dialogue between An and Ba about the existence of UFOs.

(Đọc bài đối thoại giữa An và Ba về sự tồn tại của đĩa bay).

An: Do you think UFOs exist?

Ba: Yes. Articles and reports in newspapers talk lots about UFO appearance.

An: What makes you believe there are UFOs?

Ba: Well, many people around the world say they have seen flying saucers, so they must exist.

An: Flying saucer! It might be their imagination.

Ba: I don't think so. There are plenty of photos of them. And, some of the photographers said they saw man-like creatures get out of the saucers.

An: If there were flying saucers, there would be traces of their landing.

Ba: You're right. People are talking about the mysterious circles on the fields in Great Britain. UFOs are no longer human beings' imagination. They're real.We should be ready to welcome their visits.

Now use Ba's opinion in the dialogue to write an exposition about the existence of UFOs. Begin with :

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers ....

(Bây giờ hãy sử dụng ý kiến của Ba trong bài đối thoại để viết một bài giải thích về sự tồn tại của đĩa bay. Bắt đầu bằng : Tôi nghĩ rằng đĩa bay tồn tại vì các bài báo và bài tường thuật trên báo chí...)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

An: Bạn có nghĩ đĩa bay tồn tại không?

Ba: Có chứ, báo chí đã nói nhiều về sự xuất hiện của đĩa bay.

An: Điều gì làm bạn tin là có đĩa bay?

Ba: À, nhiều người khắp mọi nơi trên thế giới đều nói rằng họ đã nhìn thấy đĩa bay, vì thế chúng chắc chắn tồn tại.

An: Đĩa bay! Có lẽ đó là sự tưởng tượng của họ.

Ba: Tôi không nghĩ thế. Đã có nhiều bức ảnh về nó. Và những nhà nhiếp ảnh nói rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật giống như con người chúng ta đi ra khỏi đĩa bay.

An: Nếu có đĩa bay thì phải có dấu vết của sự đổ bộ của họ trên đất liền.

Ba: Bạn nói đúng. Người ta đang bàn tán về những vòng tròn kỳ bí trên những cánh đồng ở Anh. Đĩa bay không còn là sự tưởng tượng của con người nữa. Chúng có thật. Chúng ta đã sẵn sàng chào đón những chuyến viếng thăm của họ.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about its appearance.

First(ly), many people from different countries reported that they once saw flying saucers.

Second(ly), there are many photos of flying saucers and some photographers said they saw manlike creatures get out of the vehicles.

Moreover, people are discussing those mysterious circles on the fields in the countryside of Great Britain.

Therefore, UFO is not an imagination. It’s real and we should be ready to see its visits.

Tạm dịch: 

Tôi tin rằng UFO tồn tại bởi vì những bài báo và báo cáo nói nhiều về sự tồn tại của chúng.

Trước hết, nhiều người từ những quốc gia khác nhau đã báo cáo rằng họ từng nhìn thất những tàu bay.

Thứ hai là, có những bức ảnh của những vật thể bay và các nhiếp ảnh gia nói rằng họ nhìn thấy sinh vật giống con người bước ra khỏi phương tiện đó.

Hơn thế nữa, con người đang thảo luận về những vết tròn bí ẩn trên những cánh đồng ở vùng nông thôn nước Anh. 

Vì vậy, UFO không phải là sự tưởng tượng. Nó có thật và chúng ta nên sẵn sàng chào đón chúng ghé thăm. 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí