Tiếng Anh lớp 9

Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

ADVERB CLAUSES OF CONCESSION (Mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Conjunctions (Liên từ) : mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ ;thường được giới thiệu bởi một trong các liên từ : although (mặc dù), even though (mặc dù), hay though (mặc dù). e.g.: Although it's raining , Phil goes to the fields.

1. Conjunctions (Liên từ) : mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ; thường được giới thiệu bởi một trong các liên từ : although (mặc dù), even though (mặc dù), hay though (mặc dù).

e.g.:    Although it's raining , Phi goes to the fields.

(Mặc dù trời đang mưa, Phi vẫn đi ra đồng.)

The workers go on working even though it’s getting dark.

(Công nhân tiếp tục làm việc dù trời đang tối dần).

Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính, nhưng chú ý dấu phẩy: nếu mệnh đề chỉ nhượng bộ đứng trước, phải có dấu phẩy.

e.g.: Phi goes to the fields although it's raining.

2. Other patterns (Mẫu câu khác): ngoài although, even though và though, mệnh đề chỉ nhượng bộ còn có những cấu trúc khác:

HOWEVER + ADJ. / ADV. + S + (may) + V,

e.g.: Although he’s famous, Mr John is very humble.

(Mặc dù nổi tiếng, ông John rất khiêm tốn.)

- However famous he is, Mr John is very humble.

Even though Pete practices hard, he can't pass the driving test.

(Dù tập luyện vất vả, Pete không đậu kì thi lái xe)

- However hard Pete practices/ may practice, he can’t pass the driving test.

ADJECTIVE / ADVERB + AS / THOUGH + S + (may) + V

e.g.: Famous as he may be, he’s very humble.

Hard though he may practice, he can’t pass...

 NO MATTER + TỪ HỎI +( adj !adv) + S + V,

e.g.: No matter how famous he is, Mr. John is very humble.

No matter how hard Pete practices, he can’t pass the driving test. No matter what he said, he’s always your brother.

(Dù anh ấy nói gì đi nữa, anh ấy luôn luôn là anh của bạn.)

4. TỪ HỎI (+ ever) + S + may + V, . .

e.g.: Whoever he may be, he can't enter the room. 

(Dù ông ấy là ai ông ấy cũng không được vào phòng).

Whatever he does, he does it for love’s sake.

(Bất kì ông ấy làm gì, ông ấy làm vì tình yêu thương.)

What difficulties he may encounter, he never loses his hope. (Dù gặp khó khăn gì, anh ấy không bao giờ mất hi vọng).

Chú ỷ: Sau TỪ HỎI, có thể có một danh từ.

Các bài liên quan:

REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9 REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9

3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ). Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:

Xem chi tiết
Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ). Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ). Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ) trạng từ quan hệ gồm có : WHEN.WHERE và WHY.

Xem chi tiết
Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ)  Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ). Có 2 loại mệnh đề tính từ: Mệnh đề tính từ xác định hay giới hạn và mệnh đề tính từ không xác định hay không giới hạn.

Xem chi tiết
ADJECTIVE / RELATIVE CLAUSES ( Mệnh đề tính từ / quan hệ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 ADJECTIVE / RELATIVE CLAUSES ( Mệnh đề tính từ / quan hệ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

WHICH : dùng thay tiền ngữ chỉ về sự việc hay con vật, làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ. THAT : dùng thay cho tiền ngữ chỉ người, sự việc hay con thú, làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

Xem chi tiết
Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Xem chi tiết
Listen - Unit 4  trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 4 trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com