PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ) Khi đại từ quan hệ làm túc từ cho một giới từ, chúng ta có hai cách viết.

PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ)

Khi đại từ quan hệ làm túc từ cho một giới từ, chúng ta có hai cách viết

a. Preposition + relative pronoun + clause (giới từ trước đại từ quan hệ)

e.g.: The painting at which you are looking is Picasso’s one.

(Bức tranh anh đang nhìn là tranh của Picasso.)

The man about whom you had talked with me came this morning.

(Người đàn ông anh đã nói với tôi đã đến sáng nay.)

b. Preposition after the verb (Giới từ sau động từ.)

e.g.: The matter (which /that) you are anxious about is considered.

(Vấn đề anh lo lắng được cứu xét.)

What’s the matter (which I that) you always think of'?

(Vấn đề bạn luôn nghĩ đến là gì?)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES  (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) E.g: Is this the letter ? You wanted me to post it.

Xem chi tiết
ADVERB CLAUSES OF CONCESSION (Mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9 ADVERB CLAUSES OF CONCESSION (Mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9

Conjunctions (Liên từ) : mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ ;thường được giới thiệu bởi một trong các liên từ : although (mặc dù), even though (mặc dù), hay though (mặc dù). e.g.: Although it's raining , Phil goes to the fields.

Xem chi tiết
REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9 REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9

3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ). Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:

Xem chi tiết
Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ). Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ). Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ) trạng từ quan hệ gồm có : WHEN.WHERE và WHY.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9 Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào các câu.)

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 1

Xem chi tiết
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9 Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner.

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com