Tiếng Anh lớp 9

Unit 2: Clothing - Quần áo

Listen - Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.2 trên 98 phiếu

You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check (v) the letter of the correct picture to show what Mary is wearing.

4. LISTEN (Nghe)

Click tại đây để nghe:You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check () the letter of the correct picture to show what Mary is wearing.

(Bạn sẽ nghe thấy một thông báo công khai về một cô bé bị lạc gọi là Mary. Lắng nghe và đánh dấu (v) vào hình ảnh chính xác để hiển thị những gì Mary đang mặc.)

Tapescript: 

Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name’s Mary and she is 3 years old. She has short dark hair. She’s  wearing shorts – blue short and a long – sleeved blouse. She’s wearing a pair of shose – brown shoes. She may be carrying a large doll.

If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you.

Dịch Tapesript:

Vui lòng chú ý. Đây là thông báo đặc biệt. Một cô gái nhỏ vừa được báo đi lạc. Cô bé được nhìn thấy cách đây 20 phút tại cổng chính đến Hội chợ ô tô. Tên cô bé là Mary và cô bé 3 tuổi. Cô bé có mái tóc đen ngắn. Cô bé đang mặc quần ngắn - quần ngắn màu xanh và áo phông nữ tay dài. Cô bé đang mang đôi dài màu nâu. Cô bé có lẽ đang ôm một chú búp bê lớn. 

Nếu quý vị nhìn thấy Mary, vui lòng mang cô bé đến quầy thông tin. Bố cô bé đang đợi ở đây. Cảm ơn. 

Trả lời:

1 - B: blue short

2 - A: a long – sleeved blouse

3 - C: brown shoes

Tạm dịch:

B. quần ngắn màu xanh

A. áo nữ tay dài

C. giày màu nâu

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Read - Unit 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 9

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it.

Xem chi tiết
Write - Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9

Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc bài.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 2 trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 2 trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Work with a partner. Read the dialogue. 2.Work with a partner. 3.Work with a partner. Ask and answer questions about each of the activities in the box

Xem chi tiết
Speak - Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match the phrases to the pictures.(Nối những cụm từ với các bức tranh)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com