Speak - Unit 8 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
3.9 trên 83 phiếu

This is how to give and respond to compliments: Give a compliment Respond to a compliment

3. SPEAK

This is how to give and respond to compliments:

(Đây là cách để đưa ra lời khen và đáp lại lời khen đó.)

Give a compliment Respond to a compliment
Well done.  Thanks.
That s a great/an excellent....  It’s nice of you to say so.
Let me congratulate you on ....  That’s very kind of you.

Tạm dịch:

Đưa ra lời khen Phản hồi lời khen
Làm tốt lắm.  Cảm ơn.
Đó là một .... xuất sắc/ tuyệt vời  Bạn thật tốt khi nói như thế.
Hãy để mình chúc mừng bạn về ....  Bạn thật tốt.

Read the following situations with a partner, then give and respond to appropriate compliments.

(Đọc các tình huống dưới đây với một bạn cùng lớp, sau đó đưa ra những lời khen và đáp lại lời khen đó cho phù hợp.)

a) Trang has just won the first prize in the English speaking contest.

Example: Mai: Well done, Trang.

Trang: Thanks.

b) On her mother’s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.

Mother: ............................

Huyen:  ...........................

c) Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

Friends: .................................

Tuan: ....................................

d) Hoa brings to class a new picture she has painted.

You: ................................

Hoa: ...............................

Hướng dẫn giải:

a) Mai: Well done, Trang.

    Trang: Thanks.

b) Mother: Let me congratulate you on your cake!

    Huyen: Very kind of you, Mum!

c) Friends: That's an excellent nomination!

   Tuan: It's nice of you to say so.

d) You: That's a great picture!

    Hoa: Thanks.

Chú ý: Phần được gạch chân có thể thay thế tùy theo ý kiến của từng cá nhân. 

Tạm dịch:

a) Trang vừa giành được giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Anh.

Ví dụ: Mai: Giỏi lắm, Trang.

Trang: Cảm ơn.

b) Vào ngày sinh nhật của mẹ, Huyền đã làm một chiếc bánh kem thật đẹp để chúc mừng.

Mẹ: Mẹ chúc mừng con đã làm xong chiếc bánh nhé!

Huyền: Mẹ thật tốt ạ! 

c) Tuấn là một học sinh năng động. Bạn ấy đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác nhau trong thị trấn. Tuấn đã được tuyên dương là người hoatj động tích cứu nhất trong các chương trình từ thiện của thị trấn. 

Các bạn: Thật là sự tuyên dương xuất sắc!

Tuấn: Các bạn thật tốt khi nói thế!

d) Hoa mang đến lớp bức tranh mới mà cô ấy đã vẽ.

Bạn: Tranh đẹp thật!

Hoa: Cảm ơn bạn nhé!

Now think of situations in which you can compliment your friends and get responses from him/her/them, then make up dialogues with your partner.

(Bây giờ nghĩ đến tình huống mà bạn khen các người bạn của mình và sau đó nhận được lời đáp từ bạn ấy, sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

Hướng dẫn giải:

Situation 1: You see your friend who are wearing a new shirt. You complement him on it.

You: Your new shirt is very pretty, Long.

Long: Thanks. My mother made it for me on my birthday.

Situation 2: Your friend invites you to the new house his parents have just bought. You compliment on it.

You: What a nice house you have!

Nam: Really? That's nice of you to say so.

Situation 3: You see your friend with his new hairstyle. You compliment on it.

You: Hi, Mai. I almost didn't recognize you with your hairstyle. It look great!

Mai: Do you really like it? Thanks.

Situation 4: You see your friend going on a new bicycle. You compliment on it.

You: You know, I do like your new bicycle, Phong, especially its color.

Phong: Thanks. I'm glad you like it.

Chú ý: Phần được gạch chân có thể thay thế tùy theo ý kiến của từng cá nhân. 

Tạm dịch:

Tình huống 1: Bạn nhìn thấy bạn mình mặc áo sơ mi mới. 

Bạn: Áo sơ mi mới đẹp quá, Long!

Long: Cảm ơn. Mẹ đã làm cho mình hôm sinh nhật á.

Tình huống 2: Bạn của bạn mời bạn đến nhà mới mà bố mẹ bạn ấy mới mua. Bạn khen.

Bạn: Bạn có nhà đẹp quá!

Nam: Thật á? Bạn thật là tốt!

Tình huống 3: Bạn nhìn thấy bạn mình có kiểu tóc mới. Bạn khen.

Bạn: Chào Mai. Mình suýt không nhận ra bạn với kiểu tóc mới này đó. Tóc đẹp nha!

Mai: Bạn thích nó à? Cảm ơn.

Tình huống 4: Bạn nhìn thấy bạn mình đang đi xe đạp mới. Bạn khen.

Bạn: Bạn biết không mình thích xe đạp mới của bạn đó, Phong, đặc biệt là màu của nó. 

Phong: Cảm ơn. Mình vui khi bạn thích nó. 

Loigiaihay.com

 

Các bài liên quan: - Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

Listen - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to the song Auld Lang Syne and fill in the missing words. Auld Lang Syne.

Xem chi tiết
Read - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9

There are many occasions for you to express your feelings to others. Following are opinions, feelings and memories of children about their fathers on Fathers Day in Australia and the USA.

Xem chi tiết
Write - Unit 8 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 8 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 9

In Viet Nam people do not celebrate Mother s Day or Father s Day. You think it is necessary to have a day to celebrate for your mom and another for your dad. Write to a friend to share this idea. Follow this outline.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 8 trang 70 SGK Tiếng Anh 9 Language Focus - Unit 8 trang 70 SGK Tiếng Anh 9

1. Join the sentences. Use relative clauses. 2. Describe each of the people in the pictures. Use relative clauses. 3. Join the sentences. Use the words in brackets. The first is done for you.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9 Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào các câu.)

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 1

Xem chi tiết
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9 Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner.

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com