Tiếng Anh lớp 9

Unit 3: A Trip To The Countryside - Một chuyến về quê

Getting started - Unit 3 trang 22 Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4 trên 51 phiếu

Work with a partner. Look at the pictures and take tu s to talk about activities in the countryside

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. GETTING STARTED (Khởi động)

Task 1: Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside

(Thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn)

Hướng dẫn giải:

1. A woman is planting/watering the vegetables.

2. Some boys are swimming in the river.

3. A woman is collecting eggs.

4. Some women are harvesting the rice

5. A man is feeding a pig.

6. A boy on the buffalo back is flying a kite.

7. The boys are playing football in the village common.

Tạm dịch: 

1. Một người phụ nữ đang tưới/ trồng rau.

2. Một vài cậu bé đang bơi trên dòng sông.

3. Một người phụ nữ đang thu nhặt trứng.

4. Một vài người phụ nữ đang thu hoạch lúa.

5. Một người đàn ông đang cho lợn ăn. 

6. Một cậu bé trên lưng trâu đang thả diều.

7. Các cậu bé đang chơi bóng đá trong làng. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Khiếm trợ động từ “COULD” với “mệnh đề “WISH” Khiếm trợ động từ “COULD” với “mệnh đề “WISH”

1.MODAL“COULD” with “WISH clause”. (Khiếm trợ động từ “COULD” với “mộnh dề “WISH”). Chúng ta cỏ thể dùng “COULD" ờ mệnh đề chi ứơc muốn (“WISH” clause) hoặc thì quá khứ giả định (past subjunctive) để diên tả ước muốn điều gì khác biệt ở hiện tại.

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 3 trang 22 Tiếng Anh lớp 9 Listen and read - Unit 3 trang 22 Tiếng Anh lớp 9

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Hanoi. The village lies near the foot of a mountain and by a river

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 3 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes.

Xem chi tiết
Listen - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Listen - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Look at the map. Then listen to the trip to Ba’s village. Match the place on the bus route .With the letters on the map

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com