Tiếng Anh lớp 9

Unit 5: The Media - Phương tiện truyền thông

Listen - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.1 trên 49 phiếu

Listen to a conversation between Chau and her father.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

4. LISTEN

Click tại đây để nghe:

 

Task 1: Listen to a conversation between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. 

(Nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố của bạn ấy. Điền vào bảng các thông tin mà bạn nghe được.)

 

When? What happened?
7th or 8th century The first printed newspaper appeared in China.
(a) ..... The telegraph was invented.
early 20th century Two new forms of news media appeared: (b) .....
(c) ..... Television becomes popular.
mid- and late 1990s (d) ..... became a major force in journalism.

Trả lời:

When? What happened?
7th or 8th century The first printed newspaper appeared in China.
(a) the late 19th century The telegraph was invented.
early 20th century Two new forms of news media appeared: (b) Radio and newsreel.
(c) in the 1950s Television becomes popular.
mid- and late 1990s (d) The Internet became a major force in journalism.

Tapescript:

Chau: Dad, I’m doing an assignment. Can you help me with the information?

Chau’s father: What is the assignment about?

Chau: It’s about the important date of the media. Where and when did the first printed newspaper appear, Dad?

Chau’s father: It first appeared in the 7th or 8th century AD, in China.

Chau: And when was the telegraph invented?

Chau’s father: Perhaps it was in the late 19th century. Do you know what two new forms of new media appeared in the early 20th century?

Chau: Radio and newsreels?

Chau’s father: Excellent! And when did the television become commercially viable can you guess?

Chau: In the 1940s.

Chau’s father: No, It was in the 1950s.

Chau:  When did the Internet become a major force in journalism?

Chau’s father: In the mid – and late 1990s.

Chau:  Thank you, Dad. Now I can answer all the questions for my assignment.

Dịch nội dung bài nghe: 

Châu: Bố, con đang làm bài tập về nhà bố giúp con được không ạ?

Bố: Bài tập về cái gì vậy con?

Châu: Về những ngày quan trọng của phương tiện truyền thống ạ. Bố ơi, máy in báo đầu tiên xuất hiện ở đâu và khi nào ạ?

Bố: Lần đầu tiên nó xuất hiện vào thế kỷ 7 hoặc 8 sau công nguyên, ở Trung Quốc.

Châu: Và điện báo được phát minh khi nào ạ?

Bố: Có lẽ là thế kỷ 19. Con có biết 2 dạng báo đã xuất hiện ở thế kỷ 20 là gì không?

Châu: Đài phát thanh và phim thời sự ạ.

Bố: Giỏi lắm! Và con có thể đoán vô tuyến được bán ra khi nào không?

Châu: Những năm 1940 ạ.

Bố: Không đúng. Là những năm 1950s.

Châu: Internet trở nên quan trọng trong ngành báo chí khi nào ạ?

Bố: Vào giữa cuối những năm 1990.

Châu: Cảm ơn bố ạ! Bây giờ con có thể trả lời tất cả những câu hỏi cho bài tập rồi. 

Khi nào? Cái gì đã xảy ra?
Thế kỷ 7 hoặc 8 Báo in lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc.
(a) cuối thế kỷ 19 Điện báo được phát minh.
đầu thế kỷ 10 Hai hình thức phương tiện truyền tin: (b) Đài phát thanh và phim thời sự.
(c) trong những năm 1950 Television become popular.
giữa và cuối những năm 1990 (d) Internet đã trở thành lực lượng chính trong ngành báo chí.


Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Read - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh 9

Read the forum on the Inte et. the Inte et posted by Jimhhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07pm

Xem chi tiết
Write - Unit 5 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 5 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 9

Read the forum on the Inte et in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Inte et. You can use the following cues.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 9

1.Complete the dialogues with the correct tag. a) JIM:You have read this article on the website, haven’t vow? Lina:Not yet.

Xem chi tiết
Speak - Unit 5 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 5 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Read the dialogue. Lien: You like watching sports, don’t you. Trung? Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t like watching them. I prefer documentaries.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

Xem chi tiết
Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Xem chi tiết
Listen - Unit 4  trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 4 trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com