Tiếng Anh lớp 9

Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai

Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.4 trên 54 phiếu

Check (x) what preparations you think should be made for a typhoon.

3. SPEAK

a) Check () what preparations you think should be made for a typhoon. 

(Đánh dấu () vào những sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.)

 

Bying some canned food

 

Painting the house

 

Buying a dog

 

Buying candles

 

Buying matches

 

Hiring some video movies

 

Filling all buckets with water

 

Buying a ladder

 

Washing your blankets

 

Fixing the leak in the roof

 

Tying the roof to the ground with pegs and ropes

 

Inviting some friends over for a dinner

 

Checking all the window and door latches

Hướng dẫn giải:

Bying some canned food

 

Painting the house

 

Buying a dog

Buying candles

 

Buying matches

 

Hiring some video movies

 

Filling all buckets with water

Buying a ladder

 

Washing your blankets

 

Fixing the leak in the roof

Tying the roof to the ground with pegs and ropes

 

Inviting some friends over for a dinner

 

Checking all the window and door latches

Tạm dịch:

 √

 Mua thức ăn đóng hộp

 

 Sơn nhà

 

 Mua một chú chó

 √

 Mua nến 

 

 Mua diêm

 

 Thuê phim video

 

 Làm đầy các chậu nước

 √

 Mua một chiếc thang

 

 Giặt chăn màn 

 

 Sửa lại các vết nứt trên mái nhà

 √

 Cột mái nhà vào mặt đất bằng cọc và dây thừng.

 

Mời bạn bè đến nhà ăn tối

 

 Kiểm tra tất cả then cài cửa và cửa sổ

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant to buy find do for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. 

(Bây giờ thực hành với một bạn cùng lớp. Nói về thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn mua và cần làm để chuẩn bị trước cơn bão: giải thích tại sao. Các ý trong khung có thể giúp bạn.)

The market will be closed and no food will be available.

There may be a power cut.

The water pipes may be damaged by the typhoon.

There must be strong wind blowing.

Big trees may fall down.

It will be raining hard

Trả lời:

A: I think we should buy some canned food before a typhoon.

B: Yes, I think so too/ I agree with you. The market will be closed and no food will be available.

A: I think we should buy a ladder.

B: What for/ Why?

A: Just in case we need to fix the roof because there will be hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind.

B: I agree with you. Why don't we buy some matches and candles for there may be a power cut ?

A: That's my idea, too. And we should fill all buckets with water.

B: That's right because the water pipes may be damaged.

A: Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến cá nhân mình. 

Tạm dịch: 

Chợ sẽ đóng cửa và không có thức ăn sẵn.

Có thể mất điện.

Ống dẫn nước có thể bị bão làm hỏng.

Có thể có gió mạnh.

Cây to có thể ngã (đổ). 

Sẽ có mưa to. 

A: Mình nghĩ chúng ta nên mua thức ăn đóng hộp trước khi bão nhiệt đới đến.

B: Ừm, mình cũng nghĩ thế. Chợ sẽ đóng cửa và không có thức ăn sẵn. 

A: Mình nghĩ chúng ta nên mua một chiếc thang. 

B: Để làm gì/ Tại sao?

A: Phòng khi sửa mái nhà vì sẽ có mưa to. Và chúng ta nên cột mái nhà với mặt đất vì sẽ có gió to.

B: Mình đồng ý. Tại sao chúng ta không mua diêm và nến nhỉ vì có thể mất điện mà?

A: Đó cũng là ý hay đó. Và chúng ta nên làm đầy những chậu nước. 

B: Đúng vì ống nước có thể bị phá hủy.

A: Cuối cùng, mình nghĩ chúng ta nên kiểm tra tất cả then cài cửa và cửa sổ vì gió có thể rất mạnh. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9

An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table

Xem chi tiết
Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9

Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan.

Xem chi tiết
Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given. Example: a) The city which was struck bv a huge earthquake in 1995 in Japan is Kobe.

Xem chi tiết
Write - Unit 5 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 5 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 9

Read the forum on the Inte et in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Inte et. You can use the following cues.

Xem chi tiết
Read - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh 9

Read the forum on the Inte et. the Inte et posted by Jimhhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07pm

Xem chi tiết
Listen - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9 Listen - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check the numbers of the correct pictures.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 9

1.Complete the dialogues with the correct tag. a) JIM:You have read this article on the website, haven’t vow? Lina:Not yet.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng