Ngữ pháp: Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ - Unit 8 SGK Tiếng Anh 9


COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) E.g: Is this the letter ? You wanted me to post it.

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES

(Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ)

E.g: Is this the letter? You wanted me to post it.

(Phải đây là lá thư? Anh muốn tôi gửi nó.)

⟹ Is this the letter (which/ that) you wanted me to post? 

This is the hotel. We stayed at it last summer.

Để kết hợp 2 câu đơn với mệnh đề tính từ, chúng ta thực hiện những bước sau:

 - Tìm từ liên hệ với nhau (cùng chỉ một người / sự việc) ở hai câu,

 - Xác định câu nào là mệnh đề tính từ.

Thường câu chỉ sự việc xảy ra trước;

Câu chỉ sự việc đang diễn tiến;

Câu chỉ sự việc có tính lâu dài, sự kiện hiển nhiên

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí