Tiếng Anh lớp 9

Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) E.g: Is this the letter ? You wanted me to post it.

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES

(Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ)

E.g: Is this the letter? You wanted me to post it.

(Phải đây là lá thư? Anh muốn tôi gửi nó.)

⟹ Is this the letter (which/ that) you wanted me to post? 

This is the hotel. We stayed at it last summer.

Để kết hợp 2 câu đơn với mệnh đề tính từ, chúng ta thực hiện những bước sau:

 - Tìm từ liên hệ với nhau (cùng chỉ một người / sự việc) ở hai câu,

 - Xác định câu nào là mệnh đề tính từ.

Thường câu chỉ sự việc xảy ra trước;

Câu chỉ sự việc đang diễn tiến;

Câu chỉ sự việc có tính lâu dài, sự kiện hiển nhiên

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

ADVERB CLAUSES OF CONCESSION (Mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9 ADVERB CLAUSES OF CONCESSION (Mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9

Conjunctions (Liên từ) : mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ ;thường được giới thiệu bởi một trong các liên từ : although (mặc dù), even though (mặc dù), hay though (mặc dù). e.g.: Although it's raining , Phil goes to the fields.

Xem chi tiết
REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9 REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ) Unit 8 Tiếng Anh 9

3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ). Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:

Xem chi tiết
Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ). Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ). Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Relative adverbs (Trạng từ quan hệ ) trạng từ quan hệ gồm có : WHEN.WHERE và WHY.

Xem chi tiết
Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ)  Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ). Có 2 loại mệnh đề tính từ: Mệnh đề tính từ xác định hay giới hạn và mệnh đề tính từ không xác định hay không giới hạn.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com