Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

1. GETTING STARTED

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

(Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

snowstorm         earthquake          volcano          typhoon

Hướng dẫn giải:

Picture 1 : snowstorm                     Picture 2 : earthquake

Picture 3 : volcano                          Picture 4 : typhoon

Tạm dịch: 

Ảnh 1: bão tuyết

Ảnh 2: động đất

Ảnh 3: núi lửa

Ảnh 4: bão nhiệt đới

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 9. Natural Disaters - Thiên tai

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu