Tiếng Anh lớp 9

Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai

Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

1. GETTING STARTED

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

(Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

snowstorm         earthquake          volcano          typhoon

Hướng dẫn giải:

Picture 1 : snowstorm                     Picture 2 : earthquake

Picture 3 : volcano                          Picture 4 : typhoon

Tạm dịch: 

Ảnh 1: bão tuyết

Ảnh 2: động đất

Ảnh 3: núi lửa

Ảnh 4: bão nhiệt đới

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listen and Read - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Thuy is talking to her grandmother. Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV. Grandma: Can you tu up the volume, Thuy? Thuy: Yes, Grandma. Weatherman: Here is tomo

Xem chi tiết
Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9

Check (x) what preparations you think should be made for a typhoon.

Xem chi tiết
Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9

An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table

Xem chi tiết
Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9

Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com