Tiếng Anh lớp 9

Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

Listen and Read - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4 trên 115 phiếu

Mrs. Mi: What’s the matter, Mrs. Ha? Mrs. Ha: I’ m worried about my most recent water bill. It’s enormous. Mrs. Mi: Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses. Mrs. Ha: How do I do that?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

2. LISTEN AND READ

Click tại đây để nghe:

 

Mrs. Mi is talking with her neighbor, Mrs. Ha.

Mrs. Mi: What’s the matter, Mrs. Ha?

Mrs. Ha: I’ m worried about my most recent water bill. It’s enormous.

Mrs. Mi: Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses.

Mrs. Ha: How do I do that?

Mrs. Mi: First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes.

Mrs. Ha: I’ll do that.

Mrs. Mi: Baths use twice as much water as showers, so I suggest taking showers. And remember to turn off the faucets. A dripping faucet can waste 500 liters of water a month.

Mrs. Ha: I see. Thank you.

Dịch bài hội thoại:

Bà Mi đang nói chuyện với người hàng xóm, Bà Hà.

Bà Mi: Bà Hà, có chuyện gì vậy?

Bà Hà: Tôi lo lắng về hóa đơn tiền nước mới đây của tôi. Nó thực sự nhiều.

Bà Mi: Để tôi xem. Hai trăm ngàn đồng à! Bà nên giảm số lượng nước gia đình bà dùng đi.

Bà Hà: Tôi làm như thế nào?

Bà Mi: Trước tiên, hãy gọi thợ ống nước kiểm tra xem có đường nứt ở các ống không.

Bà Hà: Tôi sẽ làm điều đó.

Bà Mi: Bồn tắm sử dụng nước nhiều gấp đôi vòi hoa sen, do đó tôi đề nghị dùng vòi hoa sen. Và nhớ tắt các vòi nước. Một vòi rỉ nước có thể phung phí 500 lít một tháng.

Bà Hà: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà.

Task 1:  Practice the dialogue with a partner.

(Thực hành đoạn hội thoại với bạn.)

Bài 2

Task 2: True or False? Check () the boxes. Then correct the false statements.

(Đúng hay sai. Điền dấu () vào ô. Sau đó sửa câu sai.)

  T F
1. Mrs. Ha is worried about her water bill.     
2. Mrs. Mi gives Mrs. Ha advice on how to save water.    
3. Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks.    
4. Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipes.    
5. Mrs. Mi suggests taking showers to save water.    

Trả lời:

  T F
1. Mrs. Ha is worried about her water bill.     
2. Mrs. Mi gives Mrs. Ha advice on how to save water.    
3. Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks.  

4. Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipes.    
5. Mrs. Mi suggests taking showers to save water.

 

Sửa câu sai:

3. Mrs Ha has checked the pipes in her house and found no cracks.

⟶ She will have a plumber check the pipes .

4. Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pines.

⟶ A plumber is a person who repairs leaking water pipes.

Tạm dịch: 

1. Bà Ha lo lắng về hóa đơn tiền nước.

2. Bà Mi cho bà Hà lời khuyên về cách tiết kiệm nước.

3. Bà Hà đã kiểm tra những ống nước và không tìm thấy vết nứt nào.

4. Bà Hà đề nghị dùng dụng cụ để kiểm tra vết nứt trên ống.

5. Bà Mi đề nghị tắm vòi sen để tiết kiệm nước. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Xem chi tiết
Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements.

Xem chi tiết
Read - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

In Weste countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

Xem chi tiết
Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9

Put the following section in the correct place to complete a speech ( Đặt các phần sau đây đúng chỗ để hoàn chỉnh bài diễn văn)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com