Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 9


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 6

UNIT 6: THE ENVIRONMENT

[MÔI TRƯỜNG]

1. 

     + 

2. 

3. 

4. 

     + 

     + 

5. 

6. 

     + 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

     + 

12. 

13. 

14. 

     + 

15. 

16. 

     + 

     + 

17. 

18. 

19. 

     + 

20. 

21. 

22. 

23. 

     + 

24. 

25. 

     + 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

     + 

48. 

49. 

     + 

50. 

51. 

     + 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

     + 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí