Tiếng Anh lớp 9

Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai

Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
3.8 trên 95 phiếu

An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table

4. LISTEN

Click tại đây để ngheAn expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table 

(Một chuyên gia đang có bài nói về cách để sống sót khi có động đất. Nghe bài nói, sau đó hoàn thành bảng dưới đây.)

Living with earthquakes

Heavy fixtures, furniture, and appliances:

- Place heavy books on the______(1)______

- Block the rollers on your _____(2)_____(3)_____

Flying glass:

- Check the _____(4)_____

- Don't put your bed near_____ (5)_____

Earthquakes drill:

- Stay_____ (6)_____

- Sit _____(7) _____ or_____ (8)_____

- Stand in the_____ (9) _____

Hướng dẫn giải:

Living with earthquakes

Heavy fixtures, furniture, and appliances:

- Place heavy books on the (1) bottom shelf of your bookshelves.

- Block the rollers on your (2) fridge and (3) washing machines.

Flying glass:

- Check the (4) mirrors.

- Don't put your bed near (5) a window.

Earthquakes drill:

- Stay (6) inside.

- Sit (7) under a strong table or (8) doorway.

- Stand in the (9) corner of a room.

Tạm dịch: 

Sống với động đất

Những thiết bị, nội thất và vật dụng nặng:

- Đặt những quyển sách nặng ở đáy kệ sách.

- Chặn các con lăn của tủ lạnh và máy giặt.

Vật thể bằng thủy tinh:

- Kiểm tra gương.

- Không đặt giường gần cửa sổ.

Khi xảy ra động đất:

- Ở trong nhà.

- Ngồi dưới gầm chiếc bàn chắc chắn hoặc lối đi.

- Đứng ở một góc phòng.

Tapescript: 

If you live in an earthquake zone, you should take some time to look around your house. Place heavy books on the bottom shelf of your bookshelves. Block the rollers on your fridge and washing machine to prevent them from moving. Put hanging potted plants in plastic containers. Check the mirrors in your bathroom and bedroom. Make sure they can’t move. Don’t put your bed next to  a window.

Planning where you are going to be during an earthquake is very important. The first thing to remember is to stay inside. Then you should sit under a strong table or doorway, or stand in the corner of a room.

Dịch nội dung bài nghe: 

Nếu bạn sống trong vùng có động đất, bạn nên dành chút thời gian để xem xét xung quanh nhà mình. Đặt những quyển sách nặng ở ngăn cuối cùng của kệ sách. Khóa những con lăn của tủ lạnh và máy giặt để đề phòng nó di chuyển. Đặt những vật nhẹ trong đồ chứa bằng nhựa. Kiểm tra gương trong phòng tắm và phòng ngủ. Đảm bảo chúng không thể dịch chuyển. Đừng đặt giường cạnh cửa sổ.

Việc lên kế hoạch trú ẩn ở đâu trong thời gian diễn ra động đất rất quan trọng. Điều đầu tiên nên nhớ là ở bên trong nhà. Sau đó bạn nên ngồi ngồi dưới gầm một chiếc bàn chắc chắn hoặc lối đi, hoặc đừng ở một góc phòng. 


Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9

Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan.

Xem chi tiết
Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given. Example: a) The city which was struck bv a huge earthquake in 1995 in Japan is Kobe.

Xem chi tiết
Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9

Check (x) what preparations you think should be made for a typhoon.

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 3 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Listen - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Listen - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Look at the map. Then listen to the trip to Ba’s village. Match the place on the bus route .With the letters on the map

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com