Giải bài tập tiếng Anh 9, Tiếng Anh 9 - Để học tốt tiếng Anh 9 Unit 10: Life On Other Planets - Sự sống trên các hành ..

Listen and Read - Unit 10 trang 83 SGK Tiếng Anh lớp 9


UFOs are strange flying objects that some people record that they have seen in the sky and believed to be spacecraft from another planet.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LISTEN AND READ


UFOs are strange flying objects that some people record that they have seen in the sky and believed to be spacecraft from another planet. Many scientists do not believe so. They say that if people see a UFO, it might be an aircraft, a weather balloon or a meteor. However, there is still evidence for people to believe in the existence of UFOs.

In 1947, Kenneth Arnold, an experienced pilot in the USA, reported that he saw nine large round objects traveling at about 2,800 meters an hour to the left and north of Mount Rainier.

In 1952, there were more than 1,500 UFO sightings around the world.

In 1954, a woman and her children believed they saw a UFO above their house. The woman said she saw two aliens in the spacecraft.

In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples.

In 1971, two men claimed they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft. After being examined by the aliens, the men were freed.

In 1978, a young pilot and his plane disappeared after sighting a UFO.

In 1981, Renato Nicolai, who was living in the south east of France, reported that he saw a plate-like device at a treetop 30 meters away from his garden.

Dịch bài đọc:

Đĩa bay là những vật thể bay lạ mà nhiều người thuật lại rằng họ đã nhìn thấy trên bầu trời và cho rằng đó là tàu vũ trụ từ hành tinh khác đến. Nhiều nhà khoa học lại không tin vào điều đó. Họ nói rằng nếu người nào đã nhìn thấy đĩa bay thì đó có lẽ là máy bay, khinh khí cầu để dự báo thời tiết hay quả sao băng. Tuy nhiên cũng có bằng chứng cho rằng có sự tồn tại của đĩa bay.

- Năm 1947, Kenneth Arnold, một phi công có đầy kinh nghiệm ở Mỹ nói rằng anh đã nhìn thấy chín vật thể to tròn đang bay với vận tốc 2.800 mét một giờ về bên trái và phía Bắc của đỉnh núi Raimer.

- Năm 1952, có hơn 1500 đĩa bay được nhìn thấy khắp thế giới.

- Năm 1954, một phụ nữ và con của bà đã cho biết họ đã nhìn thấy đĩa bay bên trên ngôi nhà của họ. Bà cũng nói rằng có hai người lạ ở trong đó.

- Năm 1964, một người nông dân cũng cho rằng ông đã nhìn thấy một vật thể lạ hình quả trứng ở trên một trong những cánh đồng của ông và cũng có những người lạ đang thu gom những mẫu đất.

- Năm 1971, hai người đàn ông khẳng định họ đã bị người lạ bắt đưa lên tàu và sau khi bị kiểm tra, họ được trả tự do.

- Năm 1978, một người phi công trẻ và máy bay đã biến mất sau khi nhìn thấy đĩa bay.

- Năm 1981, Renato Nicolai người đang sống ở miền Đông Nam nước Pháp thuật lại cho rằng anh ta cũng nhìn thấy vật thể giống như cái đĩa ở trên đỉnh cây cách khu vườn 30 mét.

Bài a)

a) Find the words in the text having the following meanings

(Tìm những từ trong bài có cùng nghĩa với những từ sau)

1. proof, support 

2. falling star, or shooting star

3. unknown/strange people or things 

4. bringing together or gathering

5. caught as a prisoner

6. became impossible to see

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. proof, support = evidence

2. falling star, or shooting star = meteor

3. unknown/strange people or things = aliens

4. bringing together or gathering = collecting

5. caught as a prisoner = captured

6. became impossible to see = disappeared

Tạm dịch:

1. chứng cớ

2. sao băng

3. người/ vật ngoài hành tinh

4. thu gom

5. bắt giam

6. biến mất

Bài b)

b) Complete the notes

(Hoàn thành những câu sau)

UFO Sightings

a) ____or____ can be mistaken for an alien spacecraft.

b) In 1947, a pilot saw______.

c) There were over______worldwide in 1952.

d) In 1954, a woman and her children saw_____house.

e) A farmer saw_____ in 1964

f) In 1971, two men_____ .

g) A pilot_____ in 1978.

h) In 1981, a Frenchman reported_____ from his garden.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a) An aircraft, a weather balloon or a meteor can be mistaken for an alien spacecraft.

b) In 1947, a pilot saw nine large round objects travelling at about 2,800 meters an hour.

c) There were over 1,500 UFO sightings worldwide in 1952

d) In 1954, a woman and her children saw a UFO above their house.

e) A farmer saw an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples in 1964.

f) In 1971, two men claimed that they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft.

g) A pilot and his plane disappeared after sighting a UFO in 1978. 

h) In 1981, a Frenchman reported that he saw a plate - like device at a tree- top 30 meters away from his garden.

Tạm dịch:

a) Một máy bay, kinh khí cầu hoặc sao băng có thể bị hiểu nhầm là vật thể bay lạ.

b) Năm 1947, một phi công đã nhìn thấy vật thể hình tròn đi với vận tốc 2.800m/ giờ.

c) Có hơn 1500 bằng chứng nhìn thấy UFO trên khắp thế giới vào năm 1952.

d) Năm 1954, một người phụ nữ và các con của bà đã nhìn thấy một UFO phía trên nhà của họ.

e) Một người nông dân đã nhìn thấy vật thể hình quả trừng trên cánh đồng và những người ngoài hành tinh đang thu gom mẫu đất năm 1964.

f) Năm 1971, hai người đàn ông khẳng định rằng họ đã bị bắt giữ bởi người ngoài hành tinh và mang lên tàu vũ trụ.

g) Một phi công và máy bay của anh ta đã biến mất khi nhìn thấy UFO năm 1978.

h) Năm 1981, một người Pháp đã báo cáo đã nhìn thấy thiết bị giống hình chiếc đĩa trên ngọn cây cách khu vườn 30 m. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 83 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí